فروشگاه معماری ایرانیان

فروشگاه معماری

RSS فروشگاه معماری ایرانیان

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ایده آل هر جامعه انسانی تربیت و شکوفا کردن نیروها و استعدادهای نسل جوان آن می باشد که در این راستا خانواده ها اولین نقش را دارند . زیرا کودک در خانواده چشم می گشاید و تا ۷ سالگی که آماده تحویل می گردد فقط در فضای تربیتی خانواده قرار دارد . ولی فضای خالی بین مدرسه و خانه را هیچ نهادی به طور مشخص به عهده نگرفته است . این فضای خالی شامل اوقات فراغت بچه و به خصوص فصل تعطیلی مدارس که تقریباً طولانی است می شود . علاوه بر این بیشتر وقت کودکان در مدارس به تعلیم علوم مختلف می گذرد و پرورش و تربیت استعدادها و خلاقیت ها تقریباً در سیستم آموزشی ما وجود ندارد پس سازمان یا نهادی باید وجود داشته باشد که سیستم برنامه ریزی آن بر اساس یا پایه پرورش افکار و خلاقیت های کودکان باشد . زیرا در غیر این صورت سهل ترین نتیجه آن بیکار ماندن قوای فکری و روانی کودکان است . در واقع هدف های اصلی مراکز فرهنگی تربیتی کودکان پر کردن اوقات فراغت آنها به بهترین صورت و پرورش فعالیت ها و استعدادهای آنان است . اوقات فراغت پر ارزش ترین موقعیت برای اندیشه و تفکر می باشد .
حمایت مستمر و موثر کودکان در اوقات فراغت و در تعطیلات تابستانی نه تنها آسیب پذیری اجتماعی و کج روی اخلاقی آنها را در هر شرایطی به حداقل می رساند بلکه آنان را در برابر همه آسیب ها و تهاجمات مصون می نماید .

در مقایسه با سایر کشورها دارای بیشترین اوقات فراغت و تعطیلات هستیم و اگر برای پر کردن مطلوب و بهینه اوقات فراغت کودکان برنامه نداشته باشیم بدیهی است که آنها خود به این کار اقدام خواهند کرد در آن صورت نیز بد آموزی ها و مشکلات رفتاری و اخلاقی در پیش خواهند داشت بنابراین طراحی کانون پرورش فکری روشی مناسبی می باشد .

چون کودکان دورانی بحرانی و مهمی را پشت سر می گذارند ، بدون راهنمایی مدبرانه افرادی که مسئولیت تربیت آنها را به عهده دارند ممکن است به انحراف و نگرانی های فراوان دچار شوند . به همین علت کمک به آنها برای درک دگرگونی ها و چگونگی رویارویی با آن و نیزشناسایی خود و چیرگی بر نیروهای درونی همه از وظایفی است که مراکز آموزشی برای دستیابی به یکی از اهداف خود یعنی یک شخص متعادل پرورش دادن ، انجام می دهند . این شناسایی مستلزم تقویت توان و تفکر ، توجه به تندرستی و بهداشت کالبدی ، ایجاد عادت به مطالعه و نوشتن ، پرورش چشم و گوش از لحاظ دقت در مشاهده و تشخیص و بهره گیری از هنرها ، سرگرمی ها و تفریحات و بهره برداری به جا از همه اوقات فراغت می باشد . نوجوان به زودی فردی بالغ می شود ، لذا باید با حقوق و وظایف و مسئولیت های اجتماعی خود آشنایی کامل پیدا کند و گرایش او در انجام این وظایف تقویت می شود. از طرفی نوجوان مایل است هر چه زودتر از نظر اقتصادی مستقل شود . برای همین مرکز پرورش و آموزش باید فرصت هایی برای او فراهم آورد که در زمینه های کار و پیشه ، چیره دستی های حرفه ای و آگاهی های شغلی بدست آورد .
به هر حال چنین کانونی کم کم محیطی ویژه می شود که هر یک از اعضاء جامعه باید از آن بگذرد تا آماده خدمات شود و الا نه می تواند بیشترین خدمات را انجام دهد و نه از امتیازهای جامعه کاملاً بهره مند شود . فضای کانون اگر چنانچه محیطی گرم و دلچسب ، مطابق با درک و قدرت فهم کودکان و نوجوانان ایجاد نماید که بتواند جاذب برای حضور آنان بوده و همان احساس امنیتی را بوجود آورد که خانه به آنها می دهد و حتی در مواردی از آن هم فراتر رفته و مانوس ترین مکان انسانی – اجتماعی را پیرامون آنها ایجاد کند ، می تواند مناسب ترین بستر جهت شکوفایی استعدادهای درونی و پرورش فکر و ادراک آنها باشد .

عکس های فهرست رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

فهرست :
پیشگفتار
مقدمه     .
فصل اول ( آشنایی با کانون پرورش فکری کودکان )
انتخاب موضوع .
آشنایی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تاریخچه کانون پرورش فکری در ایران
وظایف کلی کانون پرورش فکری
آشنایی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد
آشنایی با نظام تربیتی کانون پرورش فکری
اهداف نظام تربیتی کانون پرورش فکری
گروه های سنی و تقسیم زمانی در نظام تربیتی کانون
فلسفه آموزش در نظام تربیتی کانون  .
فعالیت های جاری در کانون پرورش فکری  .
روش آموزش و انجام فعالیت ها در نظام تربیتی کانون
مسائلی که در راه رسیدن به هدف وجود دارد
توسعه اهداف کانون در جامعه
الف : پیوند کانون و مدرسه  .
ب : پیوند کانون و خانواده  .
ج : پیوند کانون و جامعه  .
اهداف طراحی کانون در این پروژه  .
با هدف تقویت پیوند با مدرسه  .
با هدف تقویت پیوند با خانه
با هدف تقویت پیوند با جامعه
خلاصه مطالب فصل اول
فصل دوم ( روانشناسی رشد و کودک )
روانشناسی کودک
روانشناسی رشد .
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد .
تعریف رشد
مفهوم پختگی ( رسیدگی )
مفهوم رشد و پرورش .
گونه های تغییر در فرایند رشد .
تغییر در اندازه و مقدار .
تغییر در نسبت .
ناپدید شدن برخی از قسمت های بدن
کسب مشخصات تازه .
ماهیت و ویژگی های رشد در انسان
مبانی زیستی و محیطی رشد .
وراثت
محیط
عوامل محیطی داخلی
عوامل محیطی خارجی
تغذیه .
هوای آزاد و نور خورشید .
بیماری ها و آسیب ها
وضع خانوادگی
ویژگی های اجتماعی
ویژگی های هیجانی
ویژگی های عقلی
احتیاجات فضایی کودک ۶-۳ ساله .
احتیاجات فضایی کودک۹ -۶ ساله .
تقسیم بندی دوران کودکی .
رشد جسمانی در دوره دوم کودکی .
شیوه استدلال پیش دبستانی
تکامل مهارت های ادارکی
نگهداری .
خصوصیات تفکر
ظاهر و واقعیت
افزایش پردازش اطلاعات .
مهارت های حافظه ای .
روند تکامل شخصیت .
انگیزه پرخاشگری
تمایلات اتکایی و استقلال .
انگیزه کسب موفقیت
ترس و اضطراب
همانند سازی .
گروه بندی جسمی .
رشد فراخود (وجدان )
خلاصه و نتیجه مطالب روانشناسی
فصل سوم ( کودک و بازی )
بازی
کودک و بازی .
بازی های تمرینی .
بازی های همولیک ( نمادی ) .
بازی های دارای قواعد و مقرارت
تعریف بازی از بعد روانشناسی و تربیتی
تعریف بازی در ارتباط با زندگی اجتماعی .
اهمیت و هدف بازی
ارزش جسمانی
تاثیرات روانی .
بازی و رشد شخصیت
نقش بازی در استقلال کودک
الگو پذیری
بازی پایگاه دوستی .
بازی منبع لذت .
بازی جانشین کار
بازی بیانگر دنیای کودکان
بازی و تعلیم و تربیت
بازی و رشد عاطفی .
بازی و رشد جمعی
بازی و رشد و توسعه سیستم های ارگانیک بدن
تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ .
تاثیر بر روی رشد سلسه اعصاب
تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون
تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس .
تاثیر بازی در پرورش حواس .
بازی و رشد ذهنی
عوامل موثر در بازی
عوامل محیطی
عامل جنسیت در بازی .
مشخصات فنی فضای بازی کودکان
زمین بازی
مواد پر کننده نرم
خرده چوب .
ماسه
کفپوش های گیاهی مقاوم
مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی .
جنسیت وسایل بازی .
ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی
رنگ در زمین بازی
فصل چهارم ( کودک و معماری )
کودکان و معماری .
معماری برای کودکان .
طراحی اتاق کودک
رنگ
کودکان و روانشناسی رنگ ها .
دریافت رنگ .
مبانی ادراک فضا
ظرفیت ادراک
دریافت حسی کودک از فضا .
درک کودک از فضا ، فرم و محیط
محیط های مناسب برای کودک .
تاثیر شرایط محیطی .
تاثیر محیط های جمعی بر روی کودکان
تاثیرات متقابل محیط و کودک
محیط یک مجموعه آموزشی برای کودکان .
فصل پنجم ( ضوابط و سرانه ها )
تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای کودکان .
اندازه بدن کودکان .
ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک .
اندازه های ساختاری بدن کودکان
مقدار فضا
ابزار طراحی فضای باز
ماسه ، خاک و شن .
ایمنی
شرایط ایمنی در فضا
ایمنی در مسیرهای حرکت
ایمنی در راهروها .
ایمنی در مسیر پله ها
شرایط ایمنی درها .
شرایط ایمنی پنجره ها .
شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی .
شرایط ایمنی تجهیزات .
فضاهای خدماتی و تاسیساتی
فصل ششم ( مقدمات طراحی )
حوزه های فعالیتی در کانون پرورش فکری .
حوزه فعالیت های مدیریتی و اداری
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه مدیریتی و اداری .
حوزه فعالیت های خدماتی کانون
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه خدماتی
حوزه فعالیت های تربیتی کانون .
حوزه فعالیت های در گروه
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه درگروه
حوزه فعالیت های عمومی .
حوزه فعالیت های عمومی هنر
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه عمومی هنر .
حوزه فعالیت های عمومی علمی
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه عمومی علمی .
حوزه فعالیت های عمومی مشترک .
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه عمومی مشترک
حوزه فعالیت های پشتیبانی
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه پشتیبانی .
فرآیند طراحی کودکان .
معیارهای کیفی در طراحی کودکانه
فضای کودکانه باید امنیت داشته باشد .
فضای کودکانه باید برای کودکان آشنا و همراه تعلق خاطر باشد .
در یک فضای کودکانه باید حس جستجو و امکان کشف وجود داشته باشد
اصول طراحی .
خلاصه مطالب فصل مقدمات طراحی .
فصل هفتم ( نمونه ها )
پارک فرهنگی کودکان قاهره
موزه کودکان هوستون
مرکز علمی چگونگی عملکرد در زمین
مرکز فرهنگی تفریحی لاویلت .
موزه کودکان هوماماتسو
محوطه بازی کیدپاور
دیزی لند .
کودکستان توبین گر آرنولیدرر .
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیلو یزد .
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خیابان مهدی یزد
منابع
.

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

 

در صورت مشکل در پرداخت از درگاه شماره۱ از درگاه شماره ۲ استفاده نمایید.

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
۰۹۳۶-۶۰۵۰۶۹۶
سیروس برادران

 

  • تعداد : 190 صفحه
  • قیمت : 35000 تومان
  • نوع محصول : word
shop3

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ابر برچسب ها :

فروشگاه معماری پروژه معماری جهان معماری اسلامی پلان موزه پروژه مرمت ابنیه تحلیل موزه پروژه مرمت تحلیل فضای شهری ppt پروژه معماری معاصر پروژه انسان طبیعت معماری نقشه موزه تحلیل دانشکده تحلیل مجتمع مسکونی ایرانی مرمت ppt تجزیه و تحلیل موزه پلان مجتمع مسکونی پلان بیمارستان دانلود رساله پایان نامه معماری نقشه معماری نقشه بیمارستان مطالعات پایان نامه معماری تحلیل بیمارستان ایرانی تحلیل بیمارستان دانلود نقشه های معماری پروژه تحلیل فضای شهری مرمت بناهای تاریخی معماری ایرانی تحلیل بیمارستان خارجی دانلود رساله معماری زندگی نامه معماران دانلود پایان نامه معماری پروژه پاورپوینت معماری پروژه معماری ppt پروژه معماری اسلامی نقشه های معماری رساله معماری پایان نامه معماری پاورپوینت معماری رساله پایان نامه معماری معماری ppt دانلود پروژه های معماری پروژه معماری پروژه های معماری سایت معماری معماری

آر اس اس و توضیحات :

دریافت جدیدترین پروژه های معماری از طرق آر اس اس

 فروشگاه معماری ایرانیان