فروشگاه معماری ایرانیان

فروشگاه معماری

RSS فروشگاه معماری ایرانیان

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ايده آل هر جامعه انساني تربيت و شكوفا كردن نيروها و استعدادهاي نسل جوان آن مي باشد كه در اين راستا خانواده ها اولين نقش را دارند . زيرا كودك در خانواده چشم مي گشايد و تا 7 سالگي كه آماده تحويل مي گردد فقط در فضاي تربيتي خانواده قرار دارد . ولي فضاي خالي بين مدرسه و خانه را هيچ نهادي به طور مشخص به عهده نگرفته است . اين فضاي خالي شامل اوقات فراغت بچه و به خصوص فصل تعطيلي مدارس كه تقريباً طولاني است مي شود . علاوه بر اين بيشتر وقت كودكان در مدارس به تعليم علوم مختلف مي گذرد و پرورش و تربيت استعدادها و خلاقيت ها تقريباً در سيستم آموزشي ما وجود ندارد پس سازمان يا نهادي باید وجود داشته باشد كه سيستم برنامه ريزي آن بر اساس يا پايه پرورش افكار و خلاقيت هاي كودكان باشد . زيرا در غير اين صورت سهل ترين نتيجه آن بيكار ماندن قواي فكري و رواني كودكان است . در واقع هدف هاي اصلي مراكز فرهنگي تربيتي كودكان پر كردن اوقات فراغت آنها به بهترين صورت و پرورش فعاليت ها و استعدادهاي آنان است . اوقات فراغت پر ارزش ترين موقعيت براي انديشه و تفكر مي باشد .
حمايت مستمر و موثر كودكان در اوقات فراغت و در تعطيلات تابستاني نه تنها آسيب پذيري اجتماعي و كج روي اخلاقي آنها را در هر شرايطي به حداقل مي رساند بلكه آنان را در برابر همه آسيب ها و تهاجمات مصون مي نمايد .

در مقايسه با ساير كشورها داراي بيشترين اوقات فراغت و تعطيلات هستيم و اگر براي پر كردن مطلوب و بهينه اوقات فراغت كودكان برنامه نداشته باشيم بديهي است كه آنها خود به اين كار اقدام خواهند كرد در آن صورت نيز بد آموزي ها و مشكلات رفتاري و اخلاقي در پيش خواهند داشت بنابراین طراحی کانون پرورش فکری روشی مناسبی می باشد .

چون كودكان دوراني بحراني و مهمي را پشت سر مي گذارند ، بدون راهنمايي مدبرانه افرادي كه مسئوليت تربيت آنها را به عهده دارند ممكن است به انحراف و نگراني هاي فراوان دچار شوند . به همين علت كمك به آنها براي درك دگرگوني ها و چگونگي رويارويي با آن و نيزشناسايي خود و چيرگي بر نيروهاي دروني همه از وظايفي است كه مراكز آموزشي براي دستيابي به يكي از اهداف خود يعني يك شخص متعادل پرورش دادن ، انجام مي دهند . اين شناسايي مستلزم تقويت توان و تفكر ، توجه به تندرستي و بهداشت كالبدي ، ايجاد عادت به مطالعه و نوشتن ، پرورش چشم و گوش از لحاظ دقت در مشاهده و تشخيص و بهره گيري از هنرها ، سرگرمي ها و تفريحات و بهره برداري به جا از همه اوقات فراغت مي باشد . نوجوان به زودي فردي بالغ مي شود ، لذا بايد با حقوق و وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي خود آشنايي كامل پيدا كند و گرايش او در انجام اين وظايف تقويت مي شود. از طرفي نوجوان مايل است هر چه زودتر از نظر اقتصادي مستقل شود . براي همين مركز پرورش و آموزش بايد فرصت هايي براي او فراهم آورد كه در زمينه هاي كار و پيشه ، چيره دستي هاي حرفه اي و آگاهي هاي شغلي بدست آورد .
به هر حال چنين كانوني كم كم محيطي ويژه مي شود كه هر يك از اعضاء جامعه بايد از آن بگذرد تا آماده خدمات شود و الا نه مي تواند بيشترين خدمات را انجام دهد و نه از امتيازهاي جامعه كاملاً بهره مند شود . فضاي كانون اگر چنانچه محيطي گرم و دلچسب ، مطابق با درك و قدرت فهم كودكان و نوجوانان ايجاد نمايد كه بتواند جاذب براي حضور آنان بوده و همان احساس امنيتي را بوجود آورد كه خانه به آنها مي دهد و حتي در مواردي از آن هم فراتر رفته و مانوس ترين مكان انساني – اجتماعي را پيرامون آنها ايجاد كند ، مي تواند مناسب ترين بستر جهت شكوفايي استعدادهاي دروني و پرورش فكر و ادراك آنها باشد .

عکس های فهرست رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

فهرست :
پيشگفتار
مقدمه     .
فصل اول ( آشنایی با کانون پرورش فکری کودکان )
انتخاب موضوع .
آشنايي با كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تاريخچه كانون پرورش فكري در ايران
وظايف كلي كانون پرورش فكري
آشنايي با كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان يزد
آشنايي با نظام تربيتي كانون پرورش فكري
اهداف نظام تربيتي كانون پرورش فكري
گروه هاي سني و تقسيم زماني در نظام تربيتي كانون
فلسفه آموزش در نظام تربيتي كانون  .
فعاليت هاي جاري در كانون پرورش فكري  .
روش آموزش و انجام فعاليت ها در نظام تربيتي كانون
مسائلي كه در راه رسيدن به هدف وجود دارد
توسعه اهداف كانون در جامعه
الف : پيوند كانون و مدرسه  .
ب : پيوند كانون و خانواده  .
ج : پيوند كانون و جامعه  .
اهداف طراحي كانون در اين پروژه  .
با هدف تقويت پيوند با مدرسه  .
با هدف تقويت پيوند با خانه
با هدف تقويت پيوند با جامعه
خلاصه مطالب فصل اول
فصل دوم ( روانشناسی رشد و کودک )
روانشناسی کودک
روانشناسی رشد .
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد .
تعریف رشد
مفهوم پختگی ( رسیدگی )
مفهوم رشد و پرورش .
گونه های تغییر در فرایند رشد .
تغییر در اندازه و مقدار .
تغییر در نسبت .
ناپدید شدن برخی از قسمت های بدن
کسب مشخصات تازه .
ماهیت و ویژگی های رشد در انسان
مبانی زیستی و محیطی رشد .
وراثت
محیط
عوامل محیطی داخلی
عوامل محیطی خارجی
تغذیه .
هوای آزاد و نور خورشید .
بیماری ها و آسیب ها
وضع خانوادگی
ویژگی های اجتماعی
ویژگی های هیجانی
ویژگی های عقلی
احتیاجات فضایی کودک 6-3 ساله .
احتیاجات فضایی کودک9 -6 ساله .
تقسیم بندی دوران کودکی .
رشد جسمانی در دوره دوم کودکی .
شیوه استدلال پیش دبستانی
تکامل مهارت های ادارکی
نگهداری .
خصوصیات تفکر
ظاهر و واقعیت
افزایش پردازش اطلاعات .
مهارت های حافظه ای .
روند تکامل شخصیت .
انگیزه پرخاشگری
تمایلات اتکایی و استقلال .
انگیزه کسب موفقیت
ترس و اضطراب
همانند سازی .
گروه بندی جسمی .
رشد فراخود (وجدان )
خلاصه و نتیجه مطالب روانشناسی
فصل سوم ( کودک و بازی )
بازی
کودک و بازی .
بازی های تمرینی .
بازی های همولیک ( نمادی ) .
بازی های دارای قواعد و مقرارت
تعریف بازی از بعد روانشناسی و تربیتی
تعریف بازی در ارتباط با زندگی اجتماعی .
اهمیت و هدف بازی
ارزش جسمانی
تاثیرات روانی .
بازی و رشد شخصیت
نقش بازی در استقلال کودک
الگو پذیری
بازی پایگاه دوستی .
بازی منبع لذت .
بازی جانشین کار
بازی بیانگر دنیای کودکان
بازی و تعلیم و تربیت
بازی و رشد عاطفی .
بازی و رشد جمعی
بازی و رشد و توسعه سیستم های ارگانیک بدن
تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ .
تاثیر بر روی رشد سلسه اعصاب
تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون
تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس .
تاثیر بازی در پرورش حواس .
بازی و رشد ذهنی
عوامل موثر در بازی
عوامل محیطی
عامل جنسیت در بازی .
مشخصات فنی فضای بازی کودکان
زمین بازی
مواد پر کننده نرم
خرده چوب .
ماسه
کفپوش های گیاهی مقاوم
مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی .
جنسیت وسایل بازی .
ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی
رنگ در زمین بازی
فصل چهارم ( کودک و معماری )
کودکان و معماری .
معماری برای کودکان .
طراحی اتاق کودک
رنگ
کودکان و روانشناسی رنگ ها .
دریافت رنگ .
مبانی ادراک فضا
ظرفیت ادراک
دریافت حسی کودک از فضا .
درک کودک از فضا ، فرم و محیط
محیط های مناسب برای کودک .
تاثیر شرایط محیطی .
تاثیر محیط های جمعی بر روی کودکان
تاثیرات متقابل محیط و کودک
محیط یک مجموعه آموزشی برای کودکان .
فصل پنجم ( ضوابط و سرانه ها )
تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای کودکان .
اندازه بدن کودکان .
ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک .
اندازه های ساختاری بدن کودکان
مقدار فضا
ابزار طراحی فضای باز
ماسه ، خاک و شن .
ایمنی
شرایط ایمنی در فضا
ایمنی در مسیرهای حرکت
ایمنی در راهروها .
ایمنی در مسیر پله ها
شرایط ایمنی درها .
شرایط ایمنی پنجره ها .
شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی .
شرایط ایمنی تجهیزات .
فضاهای خدماتی و تاسیساتی
فصل ششم ( مقدمات طراحی )
حوزه های فعالیتی در کانون پرورش فکری .
حوزه فعالیت های مدیریتی و اداری
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه مدیریتی و اداری .
حوزه فعالیت های خدماتی کانون
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه خدماتی
حوزه فعالیت های تربیتی کانون .
حوزه فعالیت های در گروه
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه درگروه
حوزه فعالیت های عمومی .
حوزه فعالیت های عمومی هنر
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه عمومی هنر .
حوزه فعالیت های عمومی علمی
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه عمومی علمی .
حوزه فعالیت های عمومی مشترک .
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه عمومی مشترک
حوزه فعالیت های پشتیبانی
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه پشتیبانی .
فرآیند طراحی کودکان .
معیارهای کیفی در طراحی کودکانه
فضای کودکانه باید امنیت داشته باشد .
فضای کودکانه باید برای کودکان آشنا و همراه تعلق خاطر باشد .
در یک فضای کودکانه باید حس جستجو و امکان کشف وجود داشته باشد
اصول طراحی .
خلاصه مطالب فصل مقدمات طراحی .
فصل هفتم ( نمونه ها )
پارک فرهنگی کودکان قاهره
موزه کودکان هوستون
مرکز علمی چگونگی عملکرد در زمین
مرکز فرهنگی تفریحی لاویلت .
موزه کودکان هوماماتسو
محوطه بازی کیدپاور
دیزی لند .
کودکستان توبین گر آرنولیدرر .
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیلو یزد .
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خیابان مهدی یزد
منابع
.

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

 

در صورت مشکل در پرداخت از درگاه شماره۱ از درگاه شماره ۲ استفاده نمایید.

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
۰۹۳۶-۶۰۵۰۶۹۶
سیروس برادران

 

  • تعداد : 190 صفحه
  • قیمت : 35000 تومان
  • نوع محصول : word
shop3

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ابر برچسب ها :

تجزیه و تحلیل موزه نقشه موزه پروژه معماری معاصر پروژه انسان طبیعت معماری پروژه مرمت پروژه مرمت ابنیه پروژه معماری جهان معماری اسلامی تحلیل موزه پلان موزه تحلیل دانشکده دانلود رساله پایان نامه معماری نقشه معماری نقشه بیمارستان پلان بیمارستان پلان مجتمع مسکونی تحلیل مجتمع مسکونی ایرانی مرمت ppt تحلیل بیمارستان خارجی مطالعات پایان نامه معماری تحلیل بیمارستان ایرانی تحلیل بیمارستان معماری ایرانی مرمت بناهای تاریخی دانلود نقشه های معماری دانلود رساله معماری پروژه معماری ppt دانلود پایان نامه معماری تحلیل فضای شهری ppt تحلیل فضای شهری زندگی نامه معماران پروژه پاورپوینت معماری پروژه معماری اسلامی پروژه تحلیل فضای شهری نقشه های معماری رساله معماری پاورپوینت معماری رساله پایان نامه معماری پایان نامه معماری معماری ppt دانلود پروژه های معماری پروژه معماری پروژه های معماری سایت معماری معماری

آر اس اس و توضیحات :

دریافت جدیدترین پروژه های معماری از طرق آر اس اس

 فروشگاه معماری ایرانیان