فروشگاه معماری ایرانیان

فروشگاه معماری

RSS فروشگاه معماری ایرانیان

رساله ایستگاه راه آهن ( مطالعات ایستگاه قطار ) – رساله پایان نامه معماری

درسال ۱۷۶۷ میلادی برای نخستین بار در محوطه یک کارخانه در انگلستان از میله اهنی به عنوان ریل استفاده شد .
اولین خط اهن در انگلستان در سال ۱۸۲۵ میلادی احداث شد.تا سال ۱۸۴۰،هشتصد کیلومترراه اهن و تا سال ۱۸۵۰، شش هزار کیلومتر راه اهن در انگلستان کشیده شد.
درسال ۱۸۳۵ افتتــاح اولین راه اهن مسافر بری بین شهرهای نورنبرگ و فورن، با لکوموتیو ادلر که به وسیله استیفنس ساخته شده بود.

ایستگاه راه آهن ، ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه قطار ، پلان ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه راه آهن، پلان ایستگاه راه آهن، معماری

شهرها قبل از رشد سریعی که در قرون اخیر پیدا کرده اند، توسط حصارها و باروهایی احاطه می شدند و در واقع حدود آنها نیز به همین ترتیب تعریف می گردید و اگر مسافری قرار بود به شهر وارد شود از طریق دوازه های محدود شهر می توانست به شهر داخل شود و هیمن دروازه ها، خود تا اندازه زیادی هویت و خصوصیت شهر را به هر تازه واردی می نمایاندند.
اما شهرهای امروزی به دلیل گستردگی و تغییر مفهوم ورودی شهرها نمی توانند واجد چنین ورودیهای کاملاً تعریف شده ای باشند. بنابراین عناصر دیگر شهری باید وظیفه دروازه ها در معرفی شهر- به تازه واردین- را به عهده بگیرند.
از مهمترین این بناها عناصر طراحی شده در مبادی ورودی و خروجی شهرها مثل: میادین و ترمینالهای هواپیمایی، راه آهن و اتوبوس می تواند باشد.
این بناها علاوه بر اینکه باید پاسخگوی عملکرد خود باشند، باید چکیده عناصر و خصوصیات و هویت شهر را دارا بوده و به همین دلیل دارای پتانسیل مناسب برای طراحی می باشند. ولی متاسفانه بیشتر به صورت بناهای عملکردی مورد توجه قرار گرفته اند و به جنبه های سمبلیک آنها کمتر توجه شده است، بخصوص این موضوع در مورد ایستگاههای راه آهن ایران بیشتر صدق می کند.

 

 فهرست مطالعات و رساله ایستگاه راه آهن ( ایستگاه قطار ) :

چکیده
مقدمه
فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱٫حرکت و مفهوم آن    ۲
۱-۲٫بررسی تعاریف حرکت    ۳
۱-۲-۱٫حرکت فکر    ۳
۱-۲-۲٫حرکت فیزیکی    ۴
۱-۳٫بررسی حرکت در معماری    ۴
۱-۳-۱٫حرکت ذهن در خودش    ۵
۱-۳-۲٫فرمهای پویا :    ۵
۱-۳-۳٫دفرمه شدن :    ۵
۱-۴٫حرکت ذهن در نسبت به معنا    ۶
۱-۵٫حرکت ناشی از نیروهای محیطی:    ۶
۱-۶٫عوامل ایجاد حرکت    ۹
۱-۷٫«زمان فرزند حرکت است»    ۱۰
۱-۸٫بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت    ۱۰
۱-۸-۱٫انتظار    ۱۰
۱-۸-۲٫معماری و حرکت    ۱۱
۱-۸-۳٫کلیات و سیر تحول    ۱۱
۱-۸-۴٫حرکت    ۱۲
۱-۹٫نتیجه گیری    ۱۶

فصل دوم
۲-۱٫تاریخچه راه آهن در جهان    ۱۹
۲-۲٫مختصری از تاریخچه احداث راه آهن در ایران    ۱۹
۲-۲-۱راه آهن غیردولتی    ۱۹
۲-۲-۱-۱ راه آهن حضرت عبدالعظیم    ۱۹
۲-۲-۱-۲راه آهن شرکت نفت    ۲۰
۲-۲-۲ راه آهن دولتی    ۲۰
۲-۲-۲-۱راه آهن سراسری    ۲۰
۲-۲-۲-۲  راه آهن گرمسار- مشهد    ۲۱
۲-۲-۲-۳راه آهن تهران – تبریز    ۲۱
۲-۲-۲-۴ راه آهن قم -یزد    ۲۱
۲-۳بررسی ایستگاههای راه آهن نمونه های داخلی    ۲۴
۲-۳-۱ایستگاه تهران    ۲۴
۲-۳-۲٫ایستگاه مشهد    ۲۷
۲-۶۲-۳-۴٫ایستگاه اردبیل    ۲۸
۲-۳-۴٫ایستگاه اردبیل    ۲۹
۲-۴٫بررسی نمونه های خارجی    ۳۰
۲-۴-۱٫ایستگاه قطار ساوترن کراس ملبورن    ۳۰
۲-۴-۲٫ایستگاه لرتر, برلین    ۳۳
۲-۴-۳٫ایستگاه قطار لهاسا ، تبت ،۲۰۰۶s    ۳۹
فصل سوم
۳-۱٫ طبقه بندی ایستگاه های راه آهن در ایران    ۴۴
۳-۱-۱٫ ایستگاه‌های تشکیلاتی (درجه یک)    ۴۴
۳-۱-۲٫ ایستگاه درجه۲    ۴۷
۳-۱-۳٫ ایستگاه درجه ۳    ۴۷
۳-۱-۴٫ ایستگاه بسته    ۴۸
۳-۱-۵٫ ایستگاه اضطراری    ۴۸
۳-۱-۶٫ توقفگاه و نیم ایستگاه    ۴۹
۳-۱-۷٫ایستگاه گار    ۴۹
۳-۲٫ ساختمان ایستگاه    ۴۹
۳-۲-۱- خدمات مسافری    ۵۰
۳-۲-۱-۱٫ سالن‌های انتظار:    ۵۰
۳-۲-۱-۲٫ فروش بلیط    ۵۱
۳-۲-۱-۳٫ ورودی‌ها وخروجی‌ها    ۵۲
۳-۲-۱-۴٫ راه‌های دسترسی و مبادله    ۵۳
۳-۲-۱-۵٫ حرکت درجهت قائم (پله، پله برقی، رمپ، آسانسور)    ۵۴
۳-۲-۱-۶٫ اطلاع رسانی    ۵۶
۳-۲-۱-۷٫ کنترل بلیط    ۵۸
۳-۲-۱-۸٫ سالن‌ها و مکان‌های استراحت    ۵۹
۳-۲-۱-۹٫ خدمات توشه و حمل بار مسافران    ۵۹
۳-۲-۱-۱۰٫ خدمات جانبی ایستگاه    ۶۰
۳-۲-۲٫ خدمات اداری و فنی    ۶۳
۳-۲-۳٫ خدمات ایمنی و حفاظتی    ۶۴
۳-۳-۲-۱٫ خدمات ایمنی و حفاظت در برابر آتش سوزی و سوانح    ۶۴
۳-۳-۲-۲٫ خدمات امنیتی    ۶۶
۳-۳٫ محوطه سکو    ۶۶
۳-۳-۱٫ سکوها    ۶۷
۳-۳-۲٫ پل‌های هوایی    ۷۰
۳-۳-۳٫ زیرگذرها (تونل‌های دسترسی به سکوها)    ۷۱
۳-۳-۴٫ سایه بان سکوها    ۷۲
۳-۳-۵٫ طراحی سکوها    ۷۳
۳-۳-۵-۱٫ استاندارد کامپساکس    ۷۳
۳-۳-۵-۲٫ آیین نامه EBO آلمان    ۷۴
۳-۳-۵-۲-۱٫ طول سکوها    ۷۴
۳-۳-۵-۲-۲٫ ارتفاع سکوها    ۷۵
۳-۳-۵-۲-۳٫ عرض سکوها، پله ها و سطح سکوها    ۷۶
۳-۳-۵-۳٫ استاندارد UIC    ۷۹
۳-۳-۵-۳-۱٫ ارتفاع سکوها H    ۷۹
۳-۳-۵-۳-۲٫ فاصله سکوها از آکس خط L    ۸۰
۳-۳-۵-۳-۳٫ مقررات ویژه    ۸۰
۳-۴٫ تأسیسات خدمات فنی جریه در ایستگاهها    ۸۱
۳-۴-۱٫  تأسیسات خدمات جریه کشش بخار    ۸۱
۳-۵٫ عوامل جمعیتی، اقتصادی ، فرهنگی و اقلیمی و  تاثیر آنها در طراحی    ۸۳
۳-۵-۱٫عوامل جمعیتی و تأثیرآن در طراحی    ۸۳
۳-۵-۲٫ عوامل اقتصادی و تأثیرآن در طراحی    ۸۳
۳-۵-۳٫ عوامل فرهنگی و تأثیرات در طراحی    ۸۳
۳-۵-۴٫عوامل اقلیمی و تأثیر آن در طراحی    ۸۴
۳-۶٫ جمع‌بندی    ۸۴

ایستگاه راه آهن ، ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه قطار ، پلان ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه راه آهن، پلان ایستگاه راه آهن، معماری

فصل چهارم
مقدمه    ۸۷
۴-۱٫ تصویر ماهواره‌ای استان مرکزی    ۸۸
۴-۲ نقشه تقسیمات کشوری    ۸۹
۴-۳٫ تقسیمات سیاسی استان    ۹۰
۴-۱-۱٫ تاریخچه‌ای اراک    ۹۱
۱٫نام    ۹۱
۲٫پیدایش و روند دگرگونی    ۹۱
۳٫ بنای اولیه سلطان‌آباد    ۹۲
۴٫ عاملهای شکل‌دهنده و هدایت‌کننده بافت    ۹۵
۴-۱-۲ ویژگیهای طبیعی منطقه    ۱۰۰
۱٫وسعت و موقعیت شهر اراک    ۱۰۰
۲٫وضعیت ناهمواری ها    ۱۰۰
۳-ویژگی اقلیمی    ۱۰۰
-دما    ۱۰۱
-رطوبت و نم سنجی    ۱۰۳
-جهت و شدت باد    ۱۰۳
– بارندگی    ۱۰۵
۴-۱-۳ ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی    ۱۰۵
-جمعیت و پراکندگی آن    ۱۰۵
– شهرنشینی و سیر تحول آن در شهر اراک    ۱۰۶
۴-۱-۴موانع توسعه فیزیکی شهر اراک    ۱۰۷
-محدودیت های طبیعی    ۱۰۷
– محدودیتهای ناشی از نحوه استقرار صنایع    ۱۰۸
۴-۱-۵ویژگی های معماری در مناطق سرد    ۱۰۹
۴-۱-۶-کاهش تاثیرباددراتلاف حرارت ساختمان    ۱۰۹
۴-۱-۷- تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی۱۱۱
۴-۱-۸بررسی سایت ………………………..۱۱۲

۴-۱-۹ منابع ………………………..۱۱۸

.

کلیه بخش های رساله پایان نامه معماری  به همراه عکس ، جدول و توضیحت کامل می باشد.

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
۰۹۱۰-۱۴-۱۴-۲۱۴
سیروس برادران

 

  • تعداد : 120 صفحه
  • قیمت : 40000 تومان
  • نوع محصول : word
shop3

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ابر برچسب ها :

فروشگاه معماری پروژه معماری جهان معماری اسلامی پلان موزه پروژه مرمت ابنیه تحلیل موزه پروژه مرمت تحلیل فضای شهری ppt پروژه معماری معاصر پروژه انسان طبیعت معماری نقشه موزه تحلیل دانشکده تحلیل مجتمع مسکونی ایرانی مرمت ppt تجزیه و تحلیل موزه پلان مجتمع مسکونی پلان بیمارستان دانلود رساله پایان نامه معماری نقشه معماری نقشه بیمارستان مطالعات پایان نامه معماری تحلیل بیمارستان ایرانی تحلیل بیمارستان دانلود نقشه های معماری پروژه تحلیل فضای شهری مرمت بناهای تاریخی معماری ایرانی تحلیل بیمارستان خارجی دانلود رساله معماری زندگی نامه معماران دانلود پایان نامه معماری پروژه پاورپوینت معماری پروژه معماری ppt پروژه معماری اسلامی نقشه های معماری رساله معماری پایان نامه معماری پاورپوینت معماری رساله پایان نامه معماری معماری ppt دانلود پروژه های معماری پروژه معماری پروژه های معماری سایت معماری معماری

آر اس اس و توضیحات :

دریافت جدیدترین پروژه های معماری از طرق آر اس اس

 فروشگاه معماری ایرانیان