فروشگاه معماری ایرانیان

فروشگاه معماری

RSS فروشگاه معماری ایرانیان

رساله ایستگاه راه آهن ( مطالعات ایستگاه قطار ) – رساله پایان نامه معماری

درسال 1767 میلادی برای نخستین بار در محوطه یک کارخانه در انگلستان از میله اهنی به عنوان ریل استفاده شد .
اولین خط اهن در انگلستان در سال 1825 میلادی احداث شد.تا سال 1840،هشتصد کیلومترراه اهن و تا سال 1850، شش هزار کیلومتر راه اهن در انگلستان کشیده شد.
درسال 1835 افتتــاح اولین راه اهن مسافر بری بین شهرهای نورنبرگ و فورن، با لکوموتیو ادلر که به وسیله استیفنس ساخته شده بود.

ایستگاه راه آهن ، ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه قطار ، پلان ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه راه آهن، پلان ایستگاه راه آهن، معماری

شهرها قبل از رشد سريعي كه در قرون اخير پيدا كرده اند، توسط حصارها و باروهايي احاطه مي شدند و در واقع حدود آنها نيز به همين ترتيب تعريف مي گرديد و اگر مسافري قرار بود به شهر وارد شود از طريق دوازه هاي محدود شهر مي توانست به شهر داخل شود و هيمن دروازه ها، خود تا اندازه زيادي هويت و خصوصيت شهر را به هر تازه واردي مي نماياندند.
اما شهرهاي امروزي به دليل گستردگي و تغيير مفهوم ورودي شهرها نمي توانند واجد چنين وروديهاي كاملاً تعريف شده اي باشند. بنابراين عناصر ديگر شهري بايد وظيفه دروازه ها در معرفي شهر- به تازه واردين- را به عهده بگيرند.
از مهمترين اين بناها عناصر طراحي شده در مبادي ورودي و خروجي شهرها مثل: ميادين و ترمينالهاي هواپيمايي، راه آهن و اتوبوس مي تواند باشد.
اين بناها علاوه بر اينكه بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند، بايد چكيده عناصر و خصوصيات و هويت شهر را دارا بوده و به همين دليل داراي پتانسيل مناسب براي طراحي مي باشند. ولي متاسفانه بيشتر به صورت بناهاي عملكردي مورد توجه قرار گرفته اند و به جنبه هاي سمبليك آنها كمتر توجه شده است، بخصوص اين موضوع در مورد ايستگاههاي راه آهن ايران بيشتر صدق مي كند.

 

 فهرست مطالعات و رساله ایستگاه راه آهن ( ایستگاه قطار ) :

چكيده
مقدمه
فهرست مطالب
فصل اول
1-1.حرکت و مفهوم آن    2
1-2.بررسی تعاریف حرکت    3
1-2-1.حرکت فکر    3
1-2-2.حرکت فیزیکی    4
1-3.بررسی حرکت در معماری    4
1-3-1.حرکت ذهن در خودش    5
1-3-2.فرمهای پویا :    5
1-3-3.دفرمه شدن :    5
1-4.حرکت ذهن در نسبت به معنا    6
1-5.حرکت ناشی از نیروهای محیطی:    6
1-6.عوامل ایجاد حرکت    9
1-7.«زمان فرزند حرکت است»    10
1-8.بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت    10
1-8-1.انتظار    10
1-8-2.معماری و حرکت    11
1-8-3.کلیات و سیر تحول    11
1-8-4.حرکت    12
1-9.نتیجه گیری    16

فصل دوم
2-1.تاریخچه راه آهن در جهان    19
2-2.مختصري از تاريخچه احداث راه آهن در ايران    19
2-2-1راه آهن غيردولتي    19
2-2-1-1 راه آهن حضرت عبدالعظيم    19
2-2-1-2راه آهن شركت نفت    20
2-2-2 راه آهن دولتي    20
2-2-2-1راه آهن سراسري    20
2-2-2-2  راه آهن گرمسار- مشهد    21
2-2-2-3راه آهن تهران – تبريز    21
2-2-2-4 راه آهن قم -يزد    21
2-3بررسی ایستگاههای راه آهن نمونه های داخلی    24
2-3-1ایستگاه تهران    24
2-3-2.ایستگاه مشهد    27
2-62-3-4.ایستگاه اردبیل    28
2-3-4.ایستگاه اردبیل    29
2-4.بررسی نمونه های خارجی    30
2-4-1.ایستگاه قطار ساوترن کراس ملبورن    30
2-4-2.ایستگاه لرتر, برلین    33
2-4-3.ایستگاه قطار لهاسا ، تبت ،2006s    39
فصل سوم
3-1. طبقه بندي ايستگاه هاي راه آهن در ايران    44
3-1-1. ايستگاه‌هاي تشكيلاتي (درجه يك)    44
3-1-2. ايستگاه درجه2    47
3-1-3. ايستگاه درجه 3    47
3-1-4. ايستگاه بسته    48
3-1-5. ايستگاه اضطراري    48
3-1-6. توقفگاه و نيم ايستگاه    49
3-1-7.ايستگاه گار    49
3-2. ساختمان ايستگاه    49
3-2-1- خدمات مسافري    50
3-2-1-1. سالن‌هاي انتظار:    50
3-2-1-2. فروش بليط    51
3-2-1-3. ورودي‌ها وخروجي‌ها    52
3-2-1-4. راه‌هاي دسترسي و مبادله    53
3-2-1-5. حركت درجهت قائم (پله، پله برقي، رمپ، آسانسور)    54
3-2-1-6. اطلاع رساني    56
3-2-1-7. كنترل بليط    58
3-2-1-8. سالن‌ها و مكان‌هاي استراحت    59
3-2-1-9. خدمات توشه و حمل بار مسافران    59
3-2-1-10. خدمات جانبي ايستگاه    60
3-2-2. خدمات اداري و فني    63
3-2-3. خدمات ايمني و حفاظتي    64
3-3-2-1. خدمات ايمني و حفاظت در برابر آتش سوزي و سوانح    64
3-3-2-2. خدمات امنيتي    66
3-3. محوطه سكو    66
3-3-1. سكوها    67
3-3-2. پل‌هاي هوايي    70
3-3-3. زيرگذرها (تونل‌هاي دسترسي به سكوها)    71
3-3-4. سايه بان سكوها    72
3-3-5. طراحي سكوها    73
3-3-5-1. استاندارد كامپساكس    73
3-3-5-2. آيين نامه EBO آلمان    74
3-3-5-2-1. طول سكوها    74
3-3-5-2-2. ارتفاع سكوها    75
3-3-5-2-3. عرض سكوها، پله ها و سطح سكوها    76
3-3-5-3. استاندارد UIC    79
3-3-5-3-1. ارتفاع سكوها H    79
3-3-5-3-2. فاصله سكوها از آكس خط L    80
3-3-5-3-3. مقررات ويژه    80
3-4. تأسيسات خدمات فني جريه در ايستگاهها    81
3-4-1.  تأسيسات خدمات جريه كشش بخار    81
3-5. عوامل جمعيتي، اقتصادي ، فرهنگي و اقليمي و  تاثير آنها در طراحي    83
3-5-1.عوامل جمعيتي و تأثيرآن در طراحي    83
3-5-2. عوامل اقتصادي و تأثيرآن در طراحي    83
3-5-3. عوامل فرهنگي و تأثيرات در طراحي    83
3-5-4.عوامل اقليمي و تأثير آن در طراحي    84
3-6. جمع‌بندي    84

ایستگاه راه آهن ، ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه قطار ، پلان ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه راه آهن، پلان ایستگاه راه آهن، معماری

فصل چهارم
مقدمه    87
4-1. تصوير ماهواره‌اي استان مركزي    88
4-2 نقشه تقسيمات كشوري    89
4-3. تقسيمات سياسي استان    90
4-1-1. تاريخچه‌اي اراك    91
1.نام    91
2.پيدايش و روند دگرگوني    91
3. بناي اوليه سلطان‌آباد    92
4. عاملهاي شكل‌دهنده و هدايت‌كننده بافت    95
4-1-2 ويژگيهاي طبيعي منطقه    100
1.وسعت و موقعيت شهر اراك    100
2.وضعيت ناهمواري ها    100
3-ويژگي اقليمي    100
-دما    101
-رطوبت و نم سنجي    103
-جهت و شدت باد    103
– بارندگي    105
4-1-3 ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي    105
-جمعيت و پراكندگي آن    105
– شهرنشيني و سير تحول آن در شهر اراك    106
4-1-4موانع توسعه فيزيكي شهر اراك    107
-محدوديت هاي طبيعي    107
– محدوديتهاي ناشي از نحوة استقرار صنايع    108
4-1-5ويژگي هاي معماري در مناطق سرد    109
4-1-6-كاهش تاثيرباددراتلاف حرارت ساختمان    109
4-1-7- تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی111
4-1-8بررسي سايت ………………………..112

4-1-9 منابع ………………………..118

.

کلیه بخش های رساله پایان نامه معماری  به همراه عکس ، جدول و توضیحت کامل می باشد.

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
0910-14-14-214
سیروس برادران

 

  • تعداد : 120 صفحه
  • قیمت : 40000 تومان
  • نوع محصول : word
shop3

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ابر برچسب ها :

تجزیه و تحلیل موزه نقشه موزه پروژه معماری معاصر پروژه انسان طبیعت معماری پروژه مرمت پروژه مرمت ابنیه پروژه معماری جهان معماری اسلامی تحلیل موزه پلان موزه تحلیل دانشکده دانلود رساله پایان نامه معماری نقشه معماری نقشه بیمارستان پلان بیمارستان پلان مجتمع مسکونی تحلیل مجتمع مسکونی ایرانی مرمت ppt تحلیل بیمارستان خارجی مطالعات پایان نامه معماری تحلیل بیمارستان ایرانی تحلیل بیمارستان معماری ایرانی مرمت بناهای تاریخی دانلود نقشه های معماری دانلود رساله معماری پروژه معماری ppt دانلود پایان نامه معماری تحلیل فضای شهری ppt تحلیل فضای شهری زندگی نامه معماران پروژه پاورپوینت معماری پروژه معماری اسلامی پروژه تحلیل فضای شهری نقشه های معماری رساله معماری پاورپوینت معماری رساله پایان نامه معماری پایان نامه معماری معماری ppt دانلود پروژه های معماری پروژه معماری پروژه های معماری سایت معماری معماری

آر اس اس و توضیحات :

دریافت جدیدترین پروژه های معماری از طرق آر اس اس

 فروشگاه معماری ایرانیان