مجموعه ۱۵ پروژه متره و برآورد – از یک تا ۶ طبقه – (نقشه های اتوکدی به همراه ریز متره)

دکمه بازگشت به بالا